Friday, June 12, 2009

Jäkligt skarp satir

På grund av vagnfel är en satirbok med skämtteckningar som sparkar åt alla håll. Det är förbannat kul, aktuellt och befriande fritt från navelskåderi.

Det är populärt att ge ut böcker med satirteckningar just nu och de har väldigt varierande kvalité. På grund av vagnfel av Kerold Klang är en av dem som ligger på den högre skalan. Satiren slår åt alla håll och inkluderar fenomen från hela samhället, både politiskt och privat. Det blir roligt eftersom det är varierat. Det är ingen bok man sträckläser men den är kul att plocka upp då och då. Eftersom det inte är ett specifikt fenomen som ska gisslas (exempelvis medelklassen) eller uppmärksammas (exempelvis könsobalans) så träffar det oftare rätt. Dessutom behöver man inte skratta ansträngt åt igenkännigsskämt eller redan uppsparkade dörrar. Kerold Klang har lyckats skapa satir av den gamla skolan. Alla ska få sitt. Det är svart och alla får en känga och det är just det som gör att det känns relevant. Han satiriserar intimhygien och könsroller likaväl som politik, god smak som management teorier. Ibland får jag känslan att han är vänster, ibland tänker jag att han är blå, ibland känns han bara Stockholmsfixerad, andra gånger känns han geografisktobunden. Det är så det ska vara i satir, man ska hållas lite ovetande om vad som kommer på nästa sida. Jag bryr mig när jag läser boken och skrattar högt.


Kerold Klang är illustratör och satirtecknare verksam inom Citat Journalistgruppen. Han har publicerats i ibland annat Svenska Dagbladet, Svenska MAD, serietidningen Ernie och Kungliga Tekniska Högskolans kårtidning Bruxanvisningen. Kerold är dessutom en av grundarna av kulturseriemagasinet Galago, där har fortfarande medverkar till och från. På grund av vagnfel är en samling av hans bästa skämtteckningar under de senaste tio åren.

No comments:

Post a Comment